Bảng giá web gói A4 - VIP

Là một số website thiết kế theo yêu cầu cao cấp chúng tôi đã thiết kế. Chi phí thiết kế các website này ban đầu đều từ 20 triệu trở lên. Phù hợp cho doanh nghiệp lĩnh vực có mục tiêu doanh thu từ 1 – 2 tỷ/tháng trở lên.

Tất cả các web theo yêu cầu đều được thiết kế giao diện đồ họa một cách chuyên nghiệp trực quan bằng cách thể hiện trên Figma để khách hàng duyệt. Khi khách hàng duyệt mới được triển khai lập trình web.