Bảng giá tên miền

Tại Việt Nam hiện có 2 loại tên miền được dùng phổ biến là: (1) Tên miền Quốc tế có đuôi .com, .net. Giá loại tên miền này khoảng 300,000/năm; và (2) Tên miền Quốc gia Việt Nam có đuôi .vn (760,000/năm) hoặc .com.vn (giá 670,000/năm)

BẢNG GIÁ TÊN MIỀN QUỐC GIA VIỆT NAM:

Bảng giá tên miền .vn

BẢNG GIÁ TÊN MIỀN QUỐC TẾ:

Bảng giá tên miền Quốc tế